Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest firma Jaros – Inżynieria Ruchu z siedzibą w Baninie, ul. Cyprysowa 19, 80 – 297 Banino, NIP 629-22-87-306.
Dokument Polityka Prywatności zawiera zestawienie przyjętych przez firmę Jaros – Inżynieria Ruchu zasad przetwarzania danych osobowych klientów będących osobami fizycznymi oraz ich przedstawicieli, a także użytkowników witryny internetowej http://j-ir.pl.

1. Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są podmioty realizujące na rzecz firmy Jaros – Inżynieria Ruchu usługi informatyczne, księgowe, bankowe, usługi kurierskie, pocztowe lub związane z realizacją projektu, instytucje publiczne zlecające zadanie.

2. Informacje dla osoby, której dane zostały nam udostępnione
Jeżeli jest Pani/Pan przedstawicielem naszego Kontrahenta, Pani/Pana dane otrzymaliśmy właśnie od niego. Kategorie danych, jakie w związku z tym przetwarzamy, to Pani/Pana dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.

3. Podstawa, cel i zakres przetwarzania
a. Rekrutacji pracowników na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osoby dostarczające dokumenty aplikacyjne, czy też podjętego wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na ich przetwarzanie (np. przesłanie za pomocą formularza, maila, osobistego dostarczenia) lub dodatkowo wyrażonej zgody na potrzeby przyszłych rekrutacji;
b. Udzielania odpowiedzi w zakresie kierowanych do nas spraw na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, czy też podjętego wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na ich przetwarzanie (np. przekazanie danych kontaktowych za pomocą formularza, maila, osobiście);
c. Realizacji projektu zleconego przez instytucję publiczną, pozyskiwane wypisy z rejestru gruntu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zleconego przez administrację publiczną, Kodeks postępowania administracyjnego art. 32 i 33 [Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650], Prawo wodne [Dz.U.2017.1566];
d. Kontaktu z kontrahentami indywidualnymi i załatwiania spraw związanych z realizacją projektów na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., niezbędne do wykonania umowy, niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisu prawa (obowiązek prawny może dotyczyć również przetwarzania danych przedstawicieli naszych Kontrahentów, o których mowa jest poniżej);
e. Zapewnienia możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących roszczeń, ewentualnej obrony przed kierowanymi roszczeniami na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., cel ten jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
f. Jeżeli jest Pani/Pan przedstawicielem podmiotu, z którym współpracujemy (nasz Kontrahent), Pani/Pana dane przetwarzamy w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy nami a naszym Kontrahentem oraz w związku z możliwością przedstawienia wzajemnych roszczeń, co również stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (zapewnienie możliwości prawidłowej realizacji umowy z Kontrahentem i roszczeń z nią związanych).

4. Czas przechowywania danych
a. w przypadku celu określonego w lit. a. powyżej – 30 dni od momentu zakończenia rekrutacji na konkretne stanowisko lub 12 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji, jeśli wyrażono zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacji lub do momentu odwołania zgody,
b. w przypadku celu określonego w lit. b. powyżej – Do momentu ustania przydatności lub do momentu odwołania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c. w przypadku celów określonych w lit. c. – d. powyżej – do czasu zakończenia okresu rękojmi i gwarancji inwestycji lub zakończenia wszelkich postępowań związanych z tą inwestycją,
d. w przypadku celu określonego w lit. e. powyżej – do czasu przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń,
e. w przypadku celu określonego w lit. f. powyżej – do czasu wykonywania umowy z naszym Kontrahentem, a także po jej zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem lub wykonywaniem takiej umowy lub przedawnienia wzajemnych roszczeń pomiędzy nami a naszym Kontrahentem (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później), przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń.

5. Prawa osoby, której dane są przechowywane
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo:
a. dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
b. wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, która nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
c. do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych,
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
e. ma również prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dokonywanego przez nas do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu.

6. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest:
a. dobrowolne, jednak w przypadku braku podania wymaganych danych osobowych, Pani/Pana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesach rekrutacyjnych albo nie otrzyma Pani/Pan odpowiedzi w zakresie kierowanych do nas spraw,
b. niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zleconego przez administrację publiczną,
c. niezbędne do realizacji umowy/projektu,
d. niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu.

7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8. Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ( poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

9. Pliki COOKIES
a. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
b. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
c. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
d. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: – identyfikacji pojedynczych użytkowników, analizy czasu wizyt na stronie oraz zapamiętania informacji o źródle ruchu – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; -tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; – utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
e. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

  •  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; – pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  •  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  •  „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

f. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
g. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
h. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
i. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

10. Zmiany Polityki Prywatności
W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.