ITS Bielsko-Biała

Zakończono prace nad wdrożeniem systemu ITS Bielsko-Biała realizowanego w ramach projektu pn. Zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania w ruchu ulicznym miasta Bielsko-Biała Systemu ITS, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”. Główny wykonawca – firma Sprint S.A. podczas wdrożenia wykonała modernizację infrastruktury związanej z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach oraz przejściach dla pieszych. Na głównych skrzyżowaniach i przejściach dla …

Inteligentne Systemy Transportowe w Wałbrzychu

Zakończyliśmy prace nad projektami sygnalizacji świetlnych na 17 skrzyżowaniach w Wałbrzychu, które zostaną wdrożone w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim”. Oprócz projektów sygnalizacji świetlnych nasza firma wykonała mikrosymulacje działania zaprojektowanych rozwiązań na skrzyżowaniach …