ITS Bielsko-Biała

Zakończono prace nad wdrożeniem systemu ITS Bielsko-Biała realizowanego w ramach projektu pn. Zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania w ruchu ulicznym miasta Bielsko-Biała Systemu ITS, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”.

Główny wykonawca – firma Sprint S.A. podczas wdrożenia wykonała modernizację infrastruktury związanej z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach oraz przejściach dla pieszych. Na głównych skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych wymieniono maszty i wysięgniki sygnalizatorów, sygnalizatory, sprawdzono lub zainstalowano nowe pętle indukcyjne służące do detekcji pojazdów podjeżdżających do sygnalizacji. Rozszerzono działanie dynamicznej informacji pasażerskiej (DIP) – łącznie na 22 przystankach.

W ramach zadania nasza firma była odpowiedzialna za projekt tego systemu w branży Inżynierii Ruchu i Elektryki.  Projekt obejmował m.in. w drożenie priorytetu dla transportu zbiorowego. Skrzyżowania będą pracowały pod kontrolą systemu sterowania SCATS.