Inteligentne Systemy Transportowe w Wałbrzychu

Zakończyliśmy prace nad projektami sygnalizacji świetlnych na 17 skrzyżowaniach w Wałbrzychu, które zostaną wdrożone w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim”.
Oprócz projektów sygnalizacji świetlnych nasza firma wykonała mikrosymulacje działania zaprojektowanych rozwiązań na skrzyżowaniach z wykorzystaniem oprogramowania PTV Vissim.